Strona główna » Po co wykonuje się pomiary drgań w budynkach?
Ciekawe

Po co wykonuje się pomiary drgań w budynkach?

Drgania mechaniczne mogą mieć wpływ zarówno na ludzi pracujących i znajdujących się w budynkach, jak i na same konstrukcje budowlane. Dowiedz się, dlaczego konieczne jest przeprowadzanie wieloaspektowych pomiarów drgań.

Pomiary drgań mechanicznych – czyli tak właściwie co?

Poprzez pomiary drgań mechanicznych określa się wszystkie czynności pomiarowe mające na celu zebranie danych koniecznych do wykonania analizy występujących drgań. Mogą mieć one wpływ zarówno na samą konstrukcję, jak i na ludzi przebywających w budynku. Dodatkowo uwzględnia się także wpływ drgań występujących poza obrębem konstrukcji, jak i w obrębie budynku.
Wykonywane są one przy wykorzystaniu specjalistycznych urządzeń pomiarowych – takich jak chociażby analizator widma z odpowiednim oprogramowaniem oraz czujniki piezoelektryczne, piezoceramiczne, elektrodynamiczne i czujniki obrotów. Warto dodać, że wszystkie urządzenie powinny posiadać aktualne atesty i właściwe dopuszczenia określone w normach!

Cele wykonywania pomiarów drgań mechanicznych

Pomiary drgań wykonywane są w celu zminimalizowania negatywnego wpływu drgań zarówno na konstrukcję obiektów budowlanych, jak i ludzi w nich przebywających. W efekcie uniknąć można skutków drgań wpływających na zdrowie ludzi, stabilność samej konstrukcji budowlanej oraz na maszyny pracujące w obrębie budynku.
Skutki prawidłowo przeprowadzonych pomiarów drgań połączonych z ich analizą obejmują między innymi: zminimalizowanie drgań budynku oraz redukcję przenikania drgań przez obiekt budowlany, a także ograniczenie negatywnych efektów drgań wpływających na pracę maszyn.

https://beesafe.pl/porady/jazda-bez-przegladu-technicznego-samochodu/ Fotele wiszące https://wnetrzaikrajobraz.pl