Strona główna » Świadczenia rodzinne w Niemczech
Ciekawe

Świadczenia rodzinne w Niemczech

Polacy zamieszkujący w Niemczech i pracujący tam legalnie zachęcani są do korzystania z różnych form pomocy rządowej. Jedną z takich propozycji są świadczenia rodzinne, które pozwalają na zapewnienie dzieciom odpowiedniego bytu. Polacy pracujący w Niemczech chętnie korzystają z takiej formy pomocy – taki zastrzyk energii może być przeznaczany zarówno na naukę, jak i zapewnienie dziecku przyborów szkolnych czy zabawek.

Komu przysługują świadczenia rodzinne w Niemczech?

O Kindergeld czyli świadczenia rodzinne w Niemczech, mogą ubiegać się wszyscy rodzice, którzy pracują w Niemczech, mają tam własną działalność gospodarczą lub też pracują sezonowo. O przyznanie świadczeń możemy ubiegać się po upływie 6 miesięcy pracy, czyli w czasie, w którym pracownik zyskuje pełen obowiązek podatkowy. Oczywiście możliwe jest również ubieganie się o wypłacenie świadczenia do 6 miesięcy wstecz. Kindergeld przysługuje wszystkim dzieciom do 25 roku życia, o ile kontynuują naukę oraz dzieciom niepełnosprawnym bez ograniczeń wiekowych, o ile niepełnosprawność zostanie orzeczone przed ukończeniem 18 roku życia dziecka. We wnioskowaniu o Kindergeld pomogą nam wyspecjalizowane biura podatkowe, specjalizujące się w podatkach dla osób pracujących za granicą.

500+ i Kindergeld – czy mają na siebie wpływ?

Czy możliwe jest jednoczesne pobieranie świadczeń 500+ i Kindergeld? Nie – ale naszym obowiązkiem jest złożenie wniosków o świadczenia zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Na podstawie konkretnych przepisów, ale i sytuacji rodzinnej urzędy podejmują decyzję o tym, który z krajów ma pierwszeństwo w wypłacaniu świadczenia. Jeśli będzie to Polska do 500 zł zostanie dodany tzw. dodatek dyferencyjny, który stanowi wyrównanie kwoty 500+ do wysokości kwoty Kindergeld.

 

 

 

Kamenné podstavy do slnečníkov Záhradné dekorácie Pohovka z umelého ratanu