Strona główna » Szkolenie z oceny pracownika – jakie kryteria brać pod uwagę?
Ciekawe

Szkolenie z oceny pracownika – jakie kryteria brać pod uwagę?

Szkolenie z oceny pracownika kierowane jest do specjalistów z działu HR, w których kompetencji leży ocena pracowników, a także przeprowadzanie rozmów. Dzięki szkoleniom można uzyskać fachową wiedzę, która jest niezbędna, aby rzetelnie ocenić każdego pracownika.

Szkolenie z oceny pracownika – cele

Aby móc przeprowadzić ocenę pracownika należy posiadać specjalistyczną wiedzę. Koniecznie należy znać także kryteria, które bierze się pod uwagę przy budowaniu systemu ocen. Korzysta się tutaj z licznych narzędzi, które opisują np. profile kompetencji.
Należy wziąć pod uwagę jakościowe i ilościowe mierniki efektywności. Tutaj należy skorzystać z metodologii FAP. Kursant dowie się, czym jest SOOP, a także jak utworzyć profil kompetencji, w oparciu o efektywność pracy.

Jak prowadzić rozmowę oceniającą?

Z punktu widzenia firmy pracownik musi być jak najbardziej użyteczny, aby generował dla niej odpowiednie zyski. Musi to zostać sprawdzone przez pracownika HR.
Warto pamiętać, że celem rozmowy oceniającej jest nie tylko ocenienie przydatności pracownika, ale również zachęcenie go do dalszego rozwoju. Ważna jest także motywacja. Warto zaplanować odpowiednio wcześniej takie spotkanie, najlepiej powinno się to czynić z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Funkcje rozmowy oceniającej

Każda rozmowa oceniająca powinna zachęcać do większej wydajności, która z kolei powinna przekładać się na lepsze efekty. Należy także spróbować zidentyfikować problemy i trudności, jakie posiada pracownik.
Dokonując analizy jakości pracy, warto także zwrócić uwagę na jakość relacji w zespole, a także, jak wpływa na efektywność. Należy uświadomić sobie, jakie są cele tej rozmowy i przyjąć odpowiednią strategię.

Jak przeprowadzić rozmowę?

Na samym początku należy przywitać się z ocenianym pracownikiem, przedstawić mu cel rozmowy i poprosić o aktywny udział. Należy przedstawić kryteria, według których będzie on oceniany. Warto poprosić o podanie swoich pozytywnych stron. W razie ewentualnych błędów, warto powiadomić o nich pracownika. W żadnym wypadku nie można wdawać się w dyskusję, gdyż ocena nie podlega negocjacjom ani zmianie.
Na samym końcu należy podziękować za rozmowę. Warto pamiętać o uprzejmości. W żadnym wypadku nie można podnosić głosu ani prowadzić monologów. Aby zmotywować pracowników można zastosować również system premii, aby osiągnąć jeszcze lepsze wyniki.
Aby ocena pracowników była przeprowadzona rzetelnie i kompetentnie warto zdecydować się na szkolenia z tego zakresu. Dzięki nim zdobędzie się fachową wiedzę, która jest niezbędna do realizacji rzetelnej oceny pracownika.
Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na sebastiantrzaska.pl