Strona główna » Właściwe przygotowanie pomieszczeń w zakładach produkcyjnych
Biznes

Właściwe przygotowanie pomieszczeń w zakładach produkcyjnych

Coraz częściej słyszymy o wypadkach w zakładach pracy – najczęściej moją one związek z niezapewnieniem odpowiednich zabezpieczeń osobom zatrudnionym. Wypadki dotyczą przede wszystkim skaleczeń i uszkodzeń ciała, jak również wybuchów, zawalenia się stropów, zatrucia toksycznymi substancjami. Inspektorzy BHP biją na alarm: poziom bezpieczeństwa pracowników jest bardzo niski, a sami pracodawcy nie czują się w obowiązku zmiany tej sytuacji. Największe problemy odnotowuje się w zakładach chemicznych, galwanicznych i farmaceutycznych.
Czy istnieje szansa na zmianę tej sytuacji?

Ochrona doraźna

Najpowszechniejszym sposobem ochrony zapewnianej w miejscu pracy jest dostarczanie odzieży ochronnej. W karcie pracy każdego pracownika inspektor BHP określa, jaka odzież będzie niezbędna. Najczęściej jest to kombinezon ochronny, rękawiczki ochronne, maseczka, siatka na włosy. W przypadku zakładów związanych z przemysłem ciężkim pracownicy dostają również kaski oraz okulary ochronne na oczy. Do innych elementów odzieży ochronnej zalicza się również specjalistyczne obuwie, kamizelki odblaskowe i wiele innych. Odzież wymienioną przez inspektora BHP ma obowiązek zapewnić pracodawca.

Ochrona pomieszczeń

Znacznie poważniejszym problemem jest zabezpieczenie hal produkcyjnych, pomieszczeń przetwórczych. W ich przypadkach zagrożeniem są przede wszystkim toksyczne substancje. Problemem jest również nierównomierna temperatura, przez co w halach jest chłodno, gdyż ciepłe powietrze magazynowane jest przy dachu. W tym wypadku ważny jest dobór wentylatora. Producenci oferują wentylatory przeznaczone do kopalń, pomieszczeń o zwiększonym stężeniu gazów trujących i toksycznych. Są one dostosowane do pracy w zmiennych temperaturach. Łopatki wirników są dodatkowo proszkowane, aby były odporne na działanie rdzy.

ela.pl home.pl ganx.net