Strona główna » Kolizja drogowa a wypadek drogowy – jak je rozróżnić? Jak się zachować?
Motoryzacja

Kolizja drogowa a wypadek drogowy – jak je rozróżnić? Jak się zachować?

Przeciętny uczestnik ruchu drogowego nie widzi różnicy pomiędzy kolizją drogową a wypadkiem drogowym. Nie ma w tym nic dziwnego, dopóki nie dochodzi do któregoś z tych zdarzeń bo definicje obu są od siebie różne, a i zachowanie w tych dwóch sytuacjach powinno być odmienne. Jaka jest różnica pomiędzy kolizja drogową a wypadkiem drogowym i jak należy zachować się w obu przypadkach?

Kolizja drogowa

Z kolizją drogową mamy do czynienia wówczas, kiedy w wyniku zdarzenie drogowego zostało uszkodzone mienie. Przez uszkodzone mienie możemy rozmieć zarówno pojazd jak i inne przedmioty, takie jak płot, bagaż lub towar. W kodeksie ruchu drogowego nie występuje takie pojęcie jak kolizja drogowa, jest ono jednak powszechnie stosowane przez policjantów, sądy i towarzystwa ubezpieczeniowe.

Jak należy się zachować? Kolizja drogowa odszkodowanie

Po zdarzeniu drogowym, które możemy określić mianem kolizjo drogowej należy przede wszystkim zabezpieczyć miejsce zdarzenia lub usunąć pojazd z tego miejsca tak aby, umożliwić swobodny przejazd innym uczestnikom ruchu drogowego. Jeśli tego nie zrobisz, a stan techniczny pojazdu to umożliwiał, możesz otrzymać mandat karny za utrudnianie ruchu na drodze. Możesz wezwać policję, jednak nie musisz tego robić jeśli nie ma wątpliwości co do sprawcy zdarzenia i nie masz podejrzeń, że sprawca jest nietrzeźwy. Bez udziału policji można sporządzić oświadczenie  uczestników wypadku w którym należy podać dane osobowe, dane pojazdów, numer ubezpieczyciela oraz numer polisy OC oraz okres jej obowiązywania. Możesz skorzystać z gotowego druku, który wozisz w samochodzie lub spisać oświadczenie na miejscu. Jeśli to możliwe, możesz także zrobić zdjęcia miejsca wypadku. Im bardziej szczegółowo, tym lepiej. Oświadczenie jest podstawą do ubiegania się o odszkodowanie za poniesione straty po kolizji drogowej.

Wypadek drogowy

„Wypadek, to zdarzenie drogowe mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane przez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujące w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, trwające dłużej niż 7 dni” – tak brzmi definicja wypadku drogowego. Wypadek zatem tym różni się od kolizji, że podczas wypadku mamy do czynienia z ofiarami lub obrażeniami ciała.

Jak się zachować? Wypadek drogowy a odszkodowanie

Należy zabezpieczyć miejsce zdarzenia i nie usuwać pojazdów z miejsca zdarzenia. Bezwzględnie należy wezwać policję oraz inne służby ratownicze oraz udziel niezbędnej pomocy uczestnikom wypadku. Niezależnie od tego czy jesteś uczestnikiem czy świadkiem – pozostań na miejscu aż do przyjazdu policji. Postaraj się zabezpieczyć ślady i pod żadnym pozorem nie podejmuj czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu zdarzenia. Sprawca wypadku, na żądanie powinien podać dane personalne, dane pojazdu oraz numer polisy OC. Osoba, która odniosła obrażenia ciała w wypadku może ubiegać się o odszkodowanie i zadośćuczynienie z polisy OC sprawcy. Wysokość świadczeń zależy od udokumentowania przebiegu wypadku, leczenia i rehabilitacji. Niemałe znaczenie ma także doświadczenie przy sporządzeniu roszczenia odszkodowawczego.

zobacz tiae.pl https://amtm.pl/przelam-bariery-zimy-z-ogrzewaczem-gazowym/